Izraelská obranná armáda

4. dubna 2002

TR2-251-02

Hlavní teroristické útoky, spáchané Fatahem / základnami Tanzimu v Tulkarmu

 

 

                              ke 4.dubnu 2002

 

 

20.10.2000   Střelba proti jednotce IDF v Tulkarmu – 5 vojáků zraněno.

7.12.2000     Střelba v oblasti Burqa (nedaleko Nablusu) – 3 izraelští civilisté vážně raněni.

17.1.2001     Střelba na pohraniční hlídku tulkarmské jednotky IDF – 1 důstojník zraněn.

23.3.2001     2 izraelští civilisté uneseni a zavražděni v restauraci v Tulkarmu.

25.3.2001    Izraelský civilista a 3 izraelští Arabové uneseni v Tulkarmu.

15.5.2001    Střelba na Bat-Hefer, vesnici na izraelském území.

16.5.2001    Další střelba na Bat-Hefer.

21.5.2001    Střelecký útok na civilistu, izraelského Araba, v Tulkarmu.

31.5.2001    Střelba na vozidlo v Baqa Al Sharqiyah – 1 izraelský civilista zabit.

13.6.2001    Střelba na dělníky Transizraelské dálnice – 1 izraelský civilista zraněn.

18.6.2001    Střelba na izraelské auto v Homeshi (oblast Tulkarm) – 1 izraelský civilista

                     zabit a 1 zraněn.

20.6.2001    Střelba v oblasti Homeshe – 1 izraelský civilista zabit.

25.6.2001    Střelba na Bat- Hefer, vesnici na izraelském území.

2.7.2001      Střelba na izraelské auto nedaleko kontrolního stanoviště v Baqa – 1 izraelský

                    civilista zabit.

4.7.2001      Střelba v Shuweika (oblast Tulkarm) - 1 izraelský civilista zabit.

16.7.2001    Střelba na auto v oblasti Baqa Al Sharqiah - 2 izraelští civilisté zabiti.

30.7.2001    Střelba na izraelskou pohraniční hlídku nedaleko kibucu Bahan – 1 izraelská

                    policistka vážně zraněna, 2 pohraničníci několikanásobně zraněni.

26.8.2001    Střelba nedaleko kibucu Bahan - 1 izraelský civilista zabit.

29.8.2001    Střelba na kontrolní stanoviště v Qusinu (oblast Nablus) - 1 izraelský civilista

                    zabit.

6.9.2001      Najetí vozem a střelba nedaleko kibucu Bahan – 1 důstojník IDF zabit.

11.9.2001    Střelba na pohraniční základnu v Evtanu (uvnitř Izraele) – 2 izraelští pohraničníci

                    zabiti a 1 zraněn.

5.10.2001    Střelba nedaleko Avnei Hefec - 1 izraelský civilista zabit.

20.10.2001  Teroristický útok v oblasti Tulkarm – 2 izraelští vojáci zraněni.

28.10.2001   Střelba na vozidlo IDF v Meicaru (uvnitř Izraele) – 1 voják IDF zabit.

22.11.2001   Střelba u továrny v Gashuri (oblast Tulkarmu) – 2 izraelští civilisté raněni.

29.11.2001   Střelba v Baqa Al Sharqiyah – 1 izraelský voják zabit a 1 raněn.

2.12.2001     Střelba na hlídku IDF na kontrolním stanovišti v Taiyinbah – 1 voják IDF

                     několikanásobně raněn.

15.12.2001   Pokus o sebevražedný útok nedaleko Šaar Efrajim, vesnici uvnitř Izraele.

31.12.2001   Střelba na vozidlo v oblasti Šavej Šomron (u Nablusu) – 1 voják IDF

                     několikanásobně poraněn.

17.1.2002     Sebevražedný bombový atentát v restauraci v Hadeře – 6 izrael. civilistů zabito.

17.2.2002     Sebevražedný útok nedaleko základny IDF u Pardes Hanna – 9 Izraelců zraněno.

 

 

 

Izraelská obranná armáda

4. dubna 2002

TR2-252-02

 

Vážné teroristické útoky do kterých byl zapojen Ra´ed Karmi

 

23. Leden 2001

Podílel se na únosu a vraždě dvou civilistů v Tulkarmu.

 

17.    Leden 2001

Ozbrojený útok na pohraniční hlídku tulkarmské základny. Byl zraněn jeden důstojník Izraelské armády.

 

31. květen 2001

Střelba na automobil v Baqua Al Sharqiyah. Byl zabit jeden civilista.

 

13. červen 2001

Ozbrojený útok na dělníky na trans-izraelské dálnici. Zraněn byl jeden civilista.

 

18.    červen  2001

Střelba na izraelský automobil v Homeshi (poblíž Tulkarmu). Jeden izraelský civilista byl zabit a jeden zraněn.

 

4. červenec 2001

Ozbrojený útok v Shuweice (poblíž Tulkarmu). Byl zabit jeden civilista.

 

16.    červenec 2001

Střelba na automobil nedaleko od Baqa Al Sharqiyah. Dva civilisté byli zraněni.

 

29. srpen 2001

Ozbrojený útok na zátaras v Quisinu (poblíž Nábulusu). Byl zabit jeden izraelský civilista.

 

28. říjen 2001

Ozbrojený útok na vozidlo Izraelské armády v Meitzaru (na izraelském území). Jeden voják byl zabit.

 

2. prosinec 2001

Ozbrojený útok na izraelskou vojenskou hlídku u zátarasu v Taiyibahze. Jeden voják byl těžce zraněn.

 

24. prosinec 2001

Střelba na automobil u Shavei Shomron (poblíž Nábulusu). Jeden izraelský civilista byl těžce zraněn.

 

 

 

 

 

 

 

Izraelská obranná armáda

4. dubna 2002

TR2-250-02

 

Tyto dokumenty, které se podařilo získat Izraelské obranné armádě, dokazují, že Arafat podporuje a financuje infrastrukturu Fatahu/Tanzimu. Ta provádí ve shodě s politickou linií palestinské samosprávy teroristické útoky v tulkarmské oblasti.

 

 

Přehled

 

Dokumenty, jež se podařilo získat izraelské armádě dokazují, že:

 

1.

Arafat osobně řídí a financuje teroristické akce – Šéf Palestinské samosprávy je v úzkém spojení s teroristickou infrastrukturou Fatáhu/Tanzimu a svým podpisem potvrzuje přidělování finanční podpory hlavním aktivistům.

 

2.

Teroristické aktivity Fatahu/Tanzim jsou součástí strategie Palestinské samosprávy. Teror tuto strategii posiluje a získává pro ni podporu.

 

3.

Teroristická infrastruktura Fatahu/Tanzimu v Tulkarmu se zapojila do vražedných útoků na území Izraele (jeden z dokumentů jasně konstatuje odpovědnost aktivistů infrastruktury Fatáhu/Tanzim za naplánování a provedení „akce Chadera“. Při tomto vražedném útoku na účastníky oslavy batmicva v Chadeře 6. Ledna 2002 bylo zabito šest Izraelských civilistů.)

 

4.

Infrastruktura Fatahu a Tanzim je identická s infrastrukturou Brigád od Al Aksá.  Obojí financuje Arafat a osoby jemu blízké.

 

5.

Marwan Barghuti, šéf Fatáhu/Tanzimu na Západním břehu, řídí teroristickou infrastrukturu a povzbuzuje aktivisty k dalšímu stupňování teroru.

 

6.

Teroristická infrastruktura nepříznivě postihuje všední život palestinské populace. Prostředky Palestinské samosprávy,  z nichž by se měla financovat sociální péče, plynou namísto toho teroristům.

 

 

Základní charakteristika dokumentů, které získala Izraelská obranná armáda

 

1.

Dokument A – Arafatův pokyn palestinskému „ministerstvu financí“ z 19. září 2002 (8 dní po Bin Ladinových útocích na Spojené státy), aby poskytl 600 USD třem teroristům včetně dvou významných aktivistů Fatáhu v Tulkarmu (jeden byl Ra´ed  Al-Karmi,  hlava teroristické.

 
2. Dokument B: Vlastnoručně podepsaný příkaz Jasira Aráfata "ministru financí" PS z 7. 1. 2002 který se týkal převedení $350 každému ze dvanácti aktivistů organizace Fatah, jejichž jména jsou uvedena v dokumentu. Jedná se o členy teroristické infrastruktury Fatahu/Tanzimu v Tulkaremu, kteří byli zapojeni do teroristických útoků. Arafatův příkaz je odpovědí na žádost Ra'ada Karmi, který byl šéfem (až do své smrti) teroristické infrastruktury Fatah/Tanzim v oblasti Tulkaremu, odpovědné za vražedné útoky od počátku současného konfliktu (od září 2000).

 

Zajištěný dokument A Palestinské samosprávy
 
Palestinská osvobozenecká organizace
Palestinská národní samospráva
Kancelář prezidenta
 
Zasíláme pozdravy
Bojujícímu prezidentovi
Bratru Abu Amarovi, nechť Tě Bůh ochraňuje, 
 
Tímto navrhuji, aby tito bratři obdrželi finanční výpomoc v částce $ 2500: 
1. Ra'ad el Karmi (poznámka: bývalý velitel Tanzim v Tulkaremu) 
2. Ziad Muhamed Daas (pozn.: velitel skupiny ve Fatahu/Tanzimu v Tulkaremu stojící za útokem při oslavě Bat-Micva v Hadeře) 
3. Amar Quadan (pozn.: přední aktivista prezidentových ozbrojených sil (Síly 17) v Rammallahu zapojený do aktivit operační jednotky) 
 
Děkuji, 
 
Tvůj syn, Hussein al Sheik
(pozn.: přední aktivista org. Fatah na Západnim břehu) 
 
(Pozn.: písmem Jasira Arafáta: ) 
 
Finančni správa/Ramallah
Každému z nich pridělit $600. 
 
               Jasir Arafát (podpis) 

            (19/9/2001)

 

arabsky
 
Zajištěný dokument B Palestinské samosprávy
 
20.1.2002 Kancelář organizace Fatah č. faxu: 022985729
 
(Pozn.: tento fax byl poslán dvakrát: nejprve Ra'ad el Karmim Marwanu
Baghutimu a posléze Barghutim Arafátovi) 
 
Bratru v boji Abu al Kassamovi
(pozn.: Marwan Barghuti, šéf Fatahu/Tanzimu na Západnim břehu) 
 
Zasíláme pozdravy, 
               Věc: Urgentni finančni výpomoc
 
1.      Džamíl Hamad Adwan
2.      Madžid Jusuf Subhi Džarad
3.      Mahmud Raleb Mahmud Altahel
4.      Mannsur Saleh Sharim
5.      Subhi Jusuf Džarad
6.      Ijad Abed Al Rahim Džarad
7.      Hazem Waíl Subhi Hetab
8.      Ahmed Sameh Al Adrisi
9.      Sami Mahmud Dib Sabeh
10.  Ijad Nasser
11.  Marad Mustafa Abed Al Rahman Abdu
12.  Muhamed Šarif Zidan
(Pozn.: tito aktivisté jsou znamí operační aktivisté organizace Fatah v Tulkaremu, kteří byli zapojeni do vražedných útoků)
 
                                              Upřímně, 
                                                             Tvůj bratr,
                                                                            Ra'ad al Karmi
(pozn.: šéf organizační infrastruktury Fatahu/Tanzimu v Tulkaremu)
 
Bratru prezidentovi Abu Amarovi, nechť ho ochraňuje Bůh,
 
Posíláme pozdravy,
Navrhuji, abys nařídil přidělit $1000 každému z těchto bratrů v boji.
 
                               Upřímně,
                                              Marwan Al Barghuti
 
(Pozn.: písmem Jasira Arafáta: )
 
Finanční správa/Ramallah
Každému z nich přidělit $350.
 
               Jasir Arafát (podpis)
               (7/1/2002)

arabsky