Překlad původního textu

Znak brigád Mučedníků Al-Aksá
Razítko: Místní úřad v Betlémě
17.11.2001


Jménem všemohoucího milosrdného Alláha

Adresát: Bratři, Starosta Betléma a ctihodní radní,
Pozdravena buď naše domovina …, pozdravena buď čistá krev, která nasytila půdu našeho milovaného kraje. Naše požehnání směřuje k Vám a k obrovskému úsilí, které jste věnovali na zvelebení tohoto kraje.
Ctihodní bratři, rádi bychom se na Vás obrátili ve věci nejvyšší důležitosti, která značně ovlivní naše další kroky. Touto věcí je Vaše finanční účast na malém podílu (našich nákladů) a našich každodenních potřeb, ve stínu (výdajů), které musíme s námahou vynakládat, s ohledem na tíživé podmínky našeho lidu a zejména naší skupiny. Rádi bychom Vás upozornili, že společnosti LC Public Trade Company vlastněné Faezem Hazbounem platíme částku, která nepřesahuje 5,000 šekelů měsíčně, na poplatcích za používání komunikačních radiostanic vojenskými ozbrojenými silami (Poznámka: Faez Hazboun je obchodník z Betléma, který vlastní prodejnu mobilních telefonů).

Navíc (také platíme) za pohonné hmoty, které představují základní a důležitý předpoklad našich přesunů z místa na místo, které činíme v našem národním zájmu …..Vaše podpora v této věci povede k naší věčné slávě a k pocitu hrdosti na naše obecní zastupitele.
Prosíme Vás, abyste této otázce důkladně věnovali.
Prosím přijměte naše poděkování a uznání.

Organizace pro osvobození Palestiny
"Fatah"
Mučedníci Al-Aksá (a Chrámu) Zrození města Betlémských

(and Church) of the Nativity of the city of Bethlehem Brigades
(Razítko brigád Mučedníků Al-Aksá)

Ručně psaná poznámka úředníka městské rady Betléma:
Vedoucí obecního úřadu
(bude předloženo) na jednání
19.11.2001

arabsky