Úvod ke zprávě o výchově k nenávisti, antisemitizmu a násilí na území Palestinské samosprávy


Tato zpráva předkládá znepokojivé důkazy o tom, že Palestinská samospráva vychovává děti k nenávisti a antisemitismu a podněcuje je k násilným činům a vraždám.

Tento jev odporuje základním hodnotám lidských práv a představuje závažné porušení Mezinárodní úmluvy o právech dítěte, která zakazuje využívání dětí ve věku pod 15 let pro násilné akce (odstavec 38). V květnu 2000 se příslušná komise Organizace spojených národů rozhodla zvýšit tuto věkovou hranici na 18 let.

Naším cílem je zejména zajistit, aby stát Izrael i Palestinská samospráva vytvořily vhodné prostředí pro zdravý růst a výchovu dětí. Pokud toho chce dosáhnout, musí Palestinská samospráva učinit přítrž cynickému využívání palestinských dětí. Jen tak zde bude šance, že jednoho dne budou palestinské a izraelské děti společně žít v míru, a ne ve válce, zabíjení a teroru.


Aliam 2.3.2002

Miliony palestinských a izraelských dětí vyrůstají v atmosféře konfliktu, nenávisti, provokací a krveprolití. Miliony dětí, které budou jednoho dne určovat modely chování pro další generace. Tyto děti mají mnoho společného. Jsou bezelstné, nevinné, citlivé, mají křehkou představivost a rády si hrají a provádějí neplechy.

Ale zatímco izraelské děti se v létě účastní táborů, ve kterých se učí plavat, kreslit, zpívat, vyřezávat, psát a hrát divadlo, palestinské děti tráví svůj čas v úplně jiných letních táborech, které jsou organizovány za účelem zneužití jejich nevinnosti. V těchto táborech se učí nenávidět, bojovat, zabíjet a ničit. Tráví čas v táborech kde nejoblíbenější hrou je střelba na papírové figuríny izraelského ministerského předsedy Ariela Šarona a prezidenta USA George Bushe.

Tyto děti ale nemůžeme vinit. Jsou pouhým materiálem v rukou těch, kteří je posílají na teroristické a sebevražedné mise. Jsou oběťmi nenávisti a někdy, i když to zní strašlivě, i obětmi přesvědčení svých rodičů

Mezi izraelskými a palestinskými dětmi existuje i jeden další rozdíl. Naše děti jsou vychovávány ve vzdělávacím systému založeném na hodnotách, jako je mír, smíření, demokracie, svátost života, pluralismus, otevřenost a tolerance. Na druhou stranu, palestinské děti jsou vychovávány ve vzdělávacím systému, který prosazuje jiné hodnoty - slepou nenávist, touhu zabíjet Židy a neuznání práva státu Izrael na existenci.


Aliam 26.2.2002


V palestinské učebnici pro 6. třídy "Náš nádherný jazyk" mezi jinými najdeme i "Píseň Šahídovu", která vyzdvihuje smrt ve válce a její význam v roli šahída:

"Vezmu svou duši do rukou a hodím jí do propasti smrti". To je jen jeden příklad vymývání mozků palestinských dětí. Vymývání mozků je v palestinském vzdělávacím systému hluboce zakořeněno a vyžaduje komplexní řešení - vykořenění základů podněcování a nenávisti.

Dani Naveh
Ministr pro parlamentní záležitosti

All rights reserved © 2000
For further information please contact webmaster@pmo.gov.il