Perla české žurnalistiky

Nevím co vytknout autorům dříve. Titulek zprávy je nepravdivý. Arabové a Židé spolu v Izraeli žijí i ve společných manželstvích. Má-li článek informovat o zákazu pronájmu státní půdy Arabským občanům Izraele (což lze pouze odhadovat podle soudního řízení, o kterém se mluví uprostřed článku, a podle výroků poslanců na jeho konci), měl by tuto okolnost zmínit.

Z druhého souvětí článku lze usoudit, že kdokoli bude chtít vidět židovské komunity v Jeruzalémě (třeba Mea Šearim), bude muset prokázat svůj židovský původ. To je samozřejmě nesmysl. Takové rozhodnutí není v ničím zájmu, nebylo by ospravedlnitelné a není ani proveditelné.

Největší kadence nesmyslů dosahuje poslední část článku. Jossi Sarid nebyl členem Strany práce, Jossi Sarid je předsedou strany Meretz, jediné levicové strany v opozici. Strana práce není v opozici. Ministr zahraničí Šimon Peres a ministr obrany Benjamin Ben Eliezer jsou členové Strany práce.

Následuje citace:

Izraelší Arabové nesmějí žít s Židy

08.07.2002 17:08 (SEČ)
Levicově orientovaní politici Izraele rozhořčeně reagují na rozhodnutí vlády zakázat izraelským Arabům život v židovských komunitách. Kabinet v neděli podpořil návrh zákona, který zakazuje lidem nežidovského původu vstup do židovských komunit, jak se uvádí, z bezpečnostních důvodů.

Návrh zákona má za cíl zvrátit nařízení nejvyššího izraelského soudu, podle kterého se arabská ošetřovatelka a její rodina mohla nastěhovat do židovské komunity, která se jim v tom snažila zabránit.

Parlamentní vůdce opoziční Strany práce Jossi Sarid označil rozhodnutí za ohavné a rasistické. Poslanec, který stojí za návrhem zákona, Haim Druckman to považuje za vítězství sionismu. Zákon musí ještě schválit izraelský parlament.

Česká redakce BBC