Perly české žurnalistiky

Tato stránka je svého druhu pranýř. Články, které se tu objeví musí splňovat dvě základní kriteria. Především musí obsahovat objektivně nepravdivou či zkreslující informaci, která je zásadní pro obsah článku.
Dále musí, za pomoci takové informace napadat člověka či skupinu lidí, či útok na ně podporovat.
Pokud zde najdete svůj článek, asi jsme měli důvod jej sem zařadit, nicméně nezoufejte, není zde napořád. I jiní žurnalisté dělají chyby.
Takže připravte se, prvními výherci jsou:
BBC se článkem "Izraelší Arabové nesmějí žít s Židy"
a
Petr Fischer se článkem "USA a Izrael: předem Nedotknutelní"
Počtěte si
šlomo